Missatges per la primera pedra del Vapor Badia


Informació bàsica: Missatges per la primera pedra del Vapor Badia, Sabadell, Ajuntament de Sabadell, 1999.